Zasady postępowania

1. Cel

WordCamp Lublin wierzy, że nasza społeczność powinna być otwarta dla wszystkich. Dlatego jesteśmy zobowiązani do zapewnienia przyjaznego, bezpiecznego i przyjemnego środowiska dla wszystkich, niezależnie od płci, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, pochodzenia etnicznego, wyznawanej religii, preferowanego systemu operacyjnego, języka programowania, czy też edytora tekstowego.

Niniejszy kodeks postępowania zarysowuje nasze oczekiwania wobec zachowania uczestników, jak i konsekwencje, które będą wyciągane w przypadku ewentualnego niepożądanego zachowania.

Zapraszamy wszystkich sponsorów, wolontariuszy, prelegentów i uczestników aby pomogli nam zrealizować bezpieczną i pozytywną konferencję.

2. Obywatelstwo Open Source

Dodatkowym przeznaczeniem tego kodeksu jest zwiększenie społeczności obywateli open source, poprzez zachęcenie uczestników do zapoznania się i wzmocnienia zależności pomiędzy tym co robimy a ogółem społeczności.

W tym celu, organizatorzy WordCamp Lublin będą przyjmować nominacje na członków społeczności WordPress godnych naśladowania przez cały czas wydarzenia i wyróżnią wybranych uczestników specjalnym wpisem na stronie internetowej, zaraz po konferencji.

Jeśli widzisz kogoś, kto wkłada dodatkowy wysiłek aby zapewnić otwartość, przyjazność i zachęca innych uczestników do współpracy, daj nam znać. Możesz nominować kogoś przy recepcji lub pod tym adresem https://2017.lublin.wordcamp.org/kontakt/.

3. Oczekiwane zachowanie

  • Bądź rozważny, pełen szacunku i współpracuj.
  • Wstrzymaj się od poniżających, dyskryminujących lub obraźliwych zachowań i wypowiedzi.
  • Bądź świadomy swojego otoczenia i innych uczestników. Powiadom organizatorów konferencji jeśli zauważysz niebezpieczną sytuację lub kogoś w potrzebie.
  • Uczestnicz w autentyczny i aktywny sposób. W ten sposób pomagasz tworzyć i stajesz się częścią WordCamp Lublin.

4. Niedopuszczalne zachowanie

Za zachowanie niepożądane uważa się: zastraszanie, nękanie, obrażanie, dyskryminację, uwłaczające, czy poniżające postępowanie jakiegokolwiek uczestnika WordCamp Lublin i powiązanych imprez. Wszystkie lokale wykorzystywane przez WordCamp Lublin mogą być dzielone z innymi osobami; prosimy szanować wszystkich opiekunów tych lokacji.

Nękanie obejmuje: obraźliwe komentarze dotyczące płci, orientacji seksualnej, rasy, religii, niepełnosprawności; niestosowne użycie nagości i/lub obrazów seksualnych w przestrzeniach publicznych (włączając w to slajdy prezentacji); celowe zastraszanie, stalking; fotografowanie lub nagrywanie bez pozwolenia; powtarzające się zakłócanie prezentacji lub innych wydarzeń; niestosowny kontakt fizyczny i niepożądane zainteresowanie seksualne.

5. Konsekwencje niedopuszczalnego zachowania

Niedopuszczalne zachowanie nie będzie tolerowane przez któregokolwiek uczestnika, organizatora, pracowników lokali, sponsorów lub innych opiekunów lokali WordCamp Lublin.

Od każdego oczekuje się natychmiastowego zastosowania się do prośby o zaprzestanie niedopuszczalnego zachowania.

Jeśli uczestnik dopuszcza się nieodpowiedniego zachowania, organizatorzy konferencji mogą podjąć stosowne kroki, włącznie z wydaleniem uczestnika z konferencji bez uprzedzenia lub zwrotu pieniędzy.

6. Co zrobić, jeśli jesteś świadkiem lub podlegasz nieodpowiedniemu zachowaniu

Jeśli podlegasz nieodpowiedniemu zachowaniu, zauważysz że ktoś inny podlega nieodpowiedniemu zachowaniu lub masz inne obawy, prosimy o niezwłoczne poinformowanie organizatora konferencji.

Zespół WordCamp Lublin będzie dostępny do pomocy uczestnikom konferencji.  Każdy wolontariusz może skontaktować Cię z organizatorem konferencji. Możesz również przyjść do punktu rejestracji i poprosić o kontakt z organizatorami.

7. Zakres

Od każdego uczestnika konferencji (sponsorów, wolontariuszy, prelegentów, uczestników i innych gości) oczekujemy zastosowania się do niniejszego kodeksu postępowania w każdym lokalu konferencji i powiązanych wydarzeniach towarzyskich.

8. Informacje kontaktowe

Koordynator WordCamp Lublin – Szymon Skulimowski:

9. Licencja i uznanie

Niniejszy kodeks postępowania jest bezpośrednią kopią ze świetnego wykonania przez Open Source Bridge, ale z podmianą na informacje naszego wydarzenia. Oryginał dostępny jest na http://opensourcebridge.org/about/code-of-conduct/ i udostępniony jest pod licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike.